Contact Title
Wij plannen een bezoek bij u binnen 3 dagen
Contact Title
Actief in NL, BE en DE Montage in 1 dag
Contact Title
Plaatsing binnen 7 weken Spoedplaatsing: 14 dagen
Contact Title
Ma t/m Vr 08:30 - 20:30 085 0806 745

Disclaimer voor Dakkapel Fabriek:

Voorwaarden

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Dakkapel Fabriek, te vinden op www.dakkapel-fabriek.nl. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer.

Gebruik
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Dakkapel Fabriek streeft ernaar de informatie actueel, correct en volledig te houden, maar kan geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico. Dakkapel Fabriek is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Externe links
Dakkapel Fabriek kan links naar externe websites bevatten. Deze links zijn slechts bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Dakkapel Fabriek heeft geen controle over de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van externe links is op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, enz., behoren toe aan Dakkapel Fabriek of de betreffende rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dakkapel Fabriek materiaal van deze website te kopiëren, te verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen
Dakkapel Fabriek behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid
Dakkapel Fabriek is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie die erop wordt verstrekt. Dit geldt ook voor verlies van gegevens of winst, ongeacht of de mogelijkheid van dergelijke schade voorzienbaar was.

Toepasselijk recht
Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Language »